zhvillimi i provimeve kombëtare të arsimit bazë, në Republikën e Shqipërisë, viti shkollor 2020-2021, (sesioni i parë)”.Miratimi i rregullores PKAB.VANAF

VANAF Vleresimi i arritjeve te nxenesve te Arsimit Fillor (shiko Udhezim-Nr.6date-31.3.2021)   Në zbatim të Urdhrit nr. 72, datë 25.02.2020, “Për miratimin e rregullores për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, në Republikën e Shqipërisë”,...