Raportimi ditor për vende vakante datë 14.05.2024

Raportimi ditor për vende vakante datë 14.05.2024 Lista

Raportimi ditor date 29.04.2024

Raportimi ditor date 29.04.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 19.04.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 19.04.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 18.04.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 18.04.2024 Lista

Shpallje fituesi drejtues IAP

Në zbatim të Ligjit 69/2012 “Përarsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërsisë” i ndryshuar, VKM nr.99, datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithëshme të Arsimit Parauniversitar”, Urdhërit nr.31, datë...

Raportimi ditor për vendet vakante datë 27.03.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 27.03.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 26.03.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 26.03.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 25.03.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 25.03.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 19.03.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 19.03.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 18.03.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 18.03.2024 Lista

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Durrës
Bulqizë

Lagjja ”Minatori” Bulqizë

 Dibër

Bulevardi “Elez Isufi, Peshkopi

 Durrës

Rruga “Mujo Ulqinaku”, Lagja 12, Durres

 Kamëz

Bulevardi “Blu”, Rruga “Bruksel”   Nr.1

http://dartiraneqark.edu.al/index.php/za-kamez

 Kavajë

Lagja nr.3, Rruga Jurgen Trade,Kavaje

https://www.dartiraneqark.edu.al

Klos

Rr. Jaho Hoxha, Lagjja Nr.1, Klos

https://zvapklos.edu.al/

 Krujë

Lagjia”Qendër”

https://zvapkruje.arsprints.com

 

Mat

Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Burrel

                  https://zvapmat.edu.al/

 Rrogozhinë

Lagjja nr.1 Rrogozhinë.

Shijak

Lagjia “Kodër”, Shijak.

 Tiranë

Rruga “Jeronim De Rada”

http://zvatirane.edu.al

 Vorë

Rruga “Mema” Vore.

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Raportimi ditor për vende vakante datë 14.05.2024

Raportimi ditor për vende vakante datë 14.05.2024 Lista

Raportimi ditor date 29.04.2024

Raportimi ditor date 29.04.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 19.04.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 19.04.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 18.04.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 18.04.2024 Lista

Shpallje fituesi drejtues IAP

Në zbatim të Ligjit 69/2012 “Përarsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërsisë” i ndryshuar, VKM nr.99, datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithëshme të Arsimit Parauniversitar”, Urdhërit nr.31, datë...

Raportimi ditor për vendet vakante datë 27.03.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 27.03.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 26.03.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 26.03.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 25.03.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 25.03.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 19.03.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 19.03.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 18.03.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 18.03.2024 Lista

Na ndiqni në rrjetet sociale

Raportimi ditor për vende vakante datë 14.05.2024

Raportimi ditor për vende vakante datë 14.05.2024 Lista

Raportimi ditor date 29.04.2024

Raportimi ditor date 29.04.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 19.04.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 19.04.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 18.04.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 18.04.2024 Lista

Shpallje fituesi drejtues IAP

Në zbatim të Ligjit 69/2012 “Përarsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërsisë” i ndryshuar, VKM nr.99, datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithëshme të Arsimit Parauniversitar”, Urdhërit nr.31, datë...
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!