PROGRAMI YES 2024-2025.

Bashkëlidhur, ju dërgojmë për njohje dhe përcjellje në ZVAP-et, nën juridiksionin tuaj, të publikimit të programit YES në faqen ueb të MAS, në seksionin “Bursa dhe Programe Studimi” (https://arsimi.gov.al/bursa-dhe-programe-studimi/)  dhe miratimit nga MAS...