VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Na ndiqni në rrjetet sociale

Raportimi ditor për vendet vakante datë 13.06.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 13.06.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 12.06.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 12.06.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 10.06.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 10.06.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 07.06.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 07.06.2024 Lista

Raportimi ditor për vendet vakante datë 06.06.2024

Raportimi ditor për vendet vakante datë 06.06.2024 Lista
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!