VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Na ndiqni në rrjetet sociale

Lista fituese për pozicionin e drejtuesit të Institucioneve Publike të Arsimit Parauniversitar.

Në zbatim të Ligjit 69/2012 “Përarsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërsisë” i ndryshuar, VKM nr.99, datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithëshme të Arsimit Parauniversitar”, Urdhërit nr.31, datë...

Lista fituese për pozicionin e drejtuesit të Institucioneve Publike të Arsimit Parauniversitar.

Në zbatim të Ligjit 69/2012 “Përarsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërsisë” i ndryshuar, VKM nr.99, datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithëshme të Arsimit Parauniversitar”, Urdhërit nr.31, datë...

NJOFTIM PËR INTERVISTË DREJTOR IAP

NJOFTIM PËR HAPJEN E E PROCEDURËS SË KONKURIMIT TË FAZËS SË DYTË PËR DREJTUES TË IAP-ve BAZUAR NË URDHËRIN NR 6, DATË 10.01.2024 "PËR HAPJEN E PROCEDURAVE TË KONKURIMIT PËR POZICIONET VAKANTE , DREJTOR ISTITUCIONI ARSIMOR PUBLIK" TË DRAP DURRËS DHE UDHËZIMIT NR.22,...
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!