VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Na ndiqni në rrjetet sociale

PROGRAMI YES 2024-2025.

Bashkëlidhur, ju dërgojmë për njohje dhe përcjellje në ZVAP-et, nën juridiksionin tuaj, të publikimit të programit YES në faqen ueb të MAS, në seksionin "Bursa dhe Programe Studimi"...

PROGRAMI YES 2024-2025.

Bashkëlidhur, ju dërgojmë për njohje dhe përcjellje në ZVAP-et, nën juridiksionin tuaj, të publikimit të programit YES në faqen ueb të MAS, në seksionin "Bursa dhe Programe Studimi" (https://arsimi.gov.al/bursa-dhe-programe-studimi/)  dhe miratimit nga MAS të këtij...
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!