VANAF

Vleresimi i arritjeve te nxenesve te Arsimit Fillor

(shiko Udhezim-Nr.6date-31.3.2021)

 

Në zbatim të Urdhrit nr. 72, datë 25.02.2020, “Për miratimin e rregullores për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, në Republikën e Shqipërisë”, bashkëlidhur gjeni për zbatim Rregulloren nr. 1524/1, datë 25.02.2020, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, në Republikën e Shqipërisë”.

(Shiko Rregulloren nr. 1524/1,datë 25.02.2020)

Bashkëlidhur gjeni për njohje dhe zbatim Udhëzimin nr. 9, datë 09.04.2021, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, në Republikën e Shqipërisë, viti shkollor 2020-2021, (sesioni i parë)”.

(shiko Udhëzimin nr. 9, datë 09.04.2021)