URDHËR NR.364, DATË 24.12.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Kliko (Rregullorja e Maturës Shtetërore janar-2021)