NJOFTIM PËR INTERVISTË DREJTOR IAP

NJOFTIM PËR HAPJEN E E PROCEDURËS SË KONKURIMIT TË FAZËS SË DYTË PËR DREJTUES TË IAP-ve BAZUAR NË URDHËRIN NR 6, DATË 10.01.2024 “PËR HAPJEN E PROCEDURAVE TË KONKURIMIT PËR POZICIONET VAKANTE , DREJTOR ISTITUCIONI ARSIMOR PUBLIK” TË DRAP DURRËS DHE...