VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Na ndiqni në rrjetet sociale

Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023.

Bashkëngjitur gjeni të skanuar shkresën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit nr. 1645/5 prot., datë 29.05.2023, me lëndë "Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2023". 1-Procedurat e konkurimit në portalin "Mësues...

SHPALLJE FITUESI PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË IPAP SHKOLLA 9-VJEÇARE “SHAQE MAZREKU”

VENDIM NR.98 ,DATË 10.05.2023 PËR SHPALLJE FITUESI PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË IPAP SHKOLLA 9-VJEÇARE "SHAQE MAZREKU"

Rregullore e Maturës Shtetërore që Ministria e Arsimit ka bërë publike për këtë vit shkollor 2022-2023

Rregullore e Maturës Shtetërore që Ministria e Arsimit ka bërë publike për këtë vit shkollor 2022-2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 31.03.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 31.03.2023
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!