VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Na ndiqni në rrjetet sociale

Listat portali “Mësues për Shqipërinë”

Më poshtë do të gjeni listat e kandidatëve të portalit “Mësues për Shqipërinë” që kanë aplikuar në DRAP Durrës. Listat janë të ndara sipas pjesëmarrjes ose jo në testimin e informatizuar si dhe...

Vendimin nr. 386, datë 1.6.2022, e Këshillit të Ministrave

Vendimin nr. 386, datë 1.6.2022, e Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e fushave dhe të programeve të studimit, që përbëjnë prioritet kombëtar dhe mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer e studentëve, që ndjekin këto programe në institucionet publike të...

Listat portali “Mësues për Shqipërinë”

Më poshtë do të gjeni listat e kandidatëve të portalit “Mësues për Shqipërinë” që kanë aplikuar në DRAP Durrës. Listat janë të ndara sipas pjesëmarrjes ose jo në testimin e informatizuar si dhe lista e kandidatëve të skualifikuar. Kandidatët janë paraqitur me ID të...

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË KONKUROJNË PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË”, 2022 MBI PROCESIN E ANKIMIMIT TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE

NJOFTIM: PËR KANDIDATËT QË KONKUROJNË PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË”, 2022 MBI procesin e ankimimit të vlerësimit të dosjeve (shiko njoftimin)

Shpallje Fitues per pozicion drejtuesi IPAP,DRAP Durres date 20.06.2022

Shpallje fitues per pozicion drejtuesi IPAP,DRAP Durres date 20.06.2022 Gjimnazi"Myslym Keta" , ZVAP Tirane Shkola 9-vjecare "Fshati Rinia", ZVAP Durres

Shpallje Fitues per pozicion drejtuesi IPAP,DRAP Durres date 10.06.2022

Shpallje Fitues per pozicion drejtuesi IPAP,DRAP Durres Shkolla Hasan Prishtina Tirane Shkolla 9-Vjecare Hajdar Dushi Shkolla 9-Vjecare "Shkolla e re", Durres Shkolla Kongresi Manastirit Shkolla Syqyri Peza Tirane
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!