VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Na ndiqni në rrjetet sociale

Udhezimi nr 14/2021 per disa ndryshime dhe shtesa ne udhezimin 30/2018.

Udhezimi nr 14/2021  per disa ndryshime dhe shtesa ne udhezimin 30/2018. (shiko udhezimin)

Provimet PKAB dhe MSH sesioni i dytë, viti shkollor 2020-2021

Udhëzimi nr. 15, datë 28.07.2021, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, në Republikën e Shqipërisë, viti shkollor 2020-2021, (sesioni i dytë)”. (shiko udhëzimin) Udhëzimi përbashkët nr.13 datë 09.07.2021, Për zhvillimin e provimeve të Maturës...

Lista e përmirsuar portali “Mësues për shqipërinë” 2021 e përmirsuar&Lista që futen në provimin “Mësues për shqipërinë”

Lista e përmirsuar portali "Mësues për shqipërinë" 2021 e përmirsuar&Lista që futen në provimin "Mësues për shqipërinë" (shiko lista e permirsuar e protalit) (shiko, lista qe marrin pjese ne provim)

Lista finale për kandidatët e Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, DRAP Durrës

Lista finale për kandidatët e Portalit "Mësues për Shqipërinë" 2021, DRAP Durrës (shiko listën)

Njoftim:Publikohen rezultatet paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurim në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2021-2022 

Publikohen rezultatet paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurim në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2021-2022 AFATET PËR ANKIMIMIN MBI VLERËSIMIN E DOSJES JANË BRENDA DITËS SË PREMTE, DATË 16.07.2021 ORA 14:00.  ANKIMIMET DO TË BËHEN ME SHKRIM PRANË...
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!