NJOFTIM:TESTIMI ME SHKRIM PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE TË PROFESIONIT DHE TË NJOHURIVE MBI LEGJISLACIONIN QË LIDHET ME USHTRIMIN E PROFESIONIT, PËR KANDIDATËT QË KANË KALUAR VLERËSIMIN ME DOSJE TË SHPS, DO TË ZHVILLOHET DITËN E MARTË ME DATË 14.12.2021 ORA 10:00 PRANË SHKOLLËS ARTISTIKE “ JAN KUKUZELI” DURRËS

Njoftim: Në zbatim të Urdhrit 313, datë 20.10.2021 dhe shpalljes 1947/5 date 22.11.2021 ju njoftojmë se: TESTIMI ME SHKRIM PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE TË PROFESIONIT DHE TË NJOHURIVE MBI LEGJISLACIONIN QË LIDHET ME USHTRIMIN E PROFESIONIT, PËR KANDIDATËT QË KANË KALUAR...