Lajme

Lista e kandidatëve fitues për konkursin e shërbimit psiko-social në drap durrës për fazën e intervistës, data e publikimit 25.11.2020

Njoftim-1! Njoftohen të gjithë kandidatët e kualifikuar të cilët nuk kanë paraqitur dokumentin i cili vërteton anëtarësimin pranë Urdhrit të Psikologut, kanë afat ta dorëzojnë pranë komisionit ad-hoc ditën e intervistës, në të kundërt nuk do të lejohen të jenë pjesë e konkurrimit në fazën vijuese. Lista e kandidatëve për konkursin e shërbimit psiko-social në …

Lista e kandidatëve fitues për konkursin e shërbimit psiko-social në drap durrës për fazën e intervistës, data e publikimit 25.11.2020 Read More »

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR KONKURSIN E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË DRAP DURRËS PËR FAZËN E TESTIMIT ME SHKRIM. (DATA E PUBLIKIMIT 19.11.2020)

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR KONKURSIN E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË DRAP DURRËS PËR FAZËN E TESTIMIT ME SHKRIM. (shiko listen) Në vëmendjen tuaj, Për aplikantët që nuk janë pjesë e Urdhrit të Psikologut, do njoftohen që pas konkursit nëse do të shpallen fitues do u lidhet kontratë deri në fund të vitit dhe nëse gjatë vitit depozitojnë anëtarësimin …

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR KONKURSIN E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË DRAP DURRËS PËR FAZËN E TESTIMIT ME SHKRIM. (DATA E PUBLIKIMIT 19.11.2020) Read More »

NJOFTIM I RËNDËSISHËM PROVIMI ME SHKRIM SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL(DATA E PUBLIKIMIT_19_11_2020)

NJOFTIM I RËNDËSISHËM Në zbatim të urdhërit Urdhrit të MASR nr. 313, datë 20.10.2020 “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar dhe procedurat e emërimit, pezullimit dhe largimit në shërbimin psiko-social”, DRAP Durrës njofton: Të gjithë kandidatët e kualifikuar në fazën e parë të konkurimit ftohen të marin pjesë në …

NJOFTIM I RËNDËSISHËM PROVIMI ME SHKRIM SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL(DATA E PUBLIKIMIT_19_11_2020) Read More »