Vende e lira që do t’u ofrohen kandidatëve të portalit “Mesues per Shqiperine” 2021.

(shiko listen)