Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore date 22.12.2022

Lista-1                               Lista-2