Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore date 05.12.2022

Lista-1                          Lista-2