Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore date 02.12.2022

Lista-1                           Lista-2