Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore date 01.12.2022

Lista-1                                  Lista-2