Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore date 21.11.2022

Lista-1                Lista-2