Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore

Lista-1                          Lista-2