Udhëzimi nr. 15, datë 28.07.2021, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, në Republikën e Shqipërisë, viti shkollor 2020-2021, (sesioni i dytë)”.

(shiko udhëzimin)

Udhëzimi përbashkët nr.13 datë 09.07.2021, Për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetrore   sesioni i dytë, viti shkollor 2020-2021

(shiko udhëzimin)