NJOFTIM: Në zbatim të Urdhrit 313, datë 20.10.2020 dhe shpalljes 2150/1 date 27.17.2023 ju njoftojmë se:

INTERVISTA PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE TË PROFESIONIT DHE TË NJOHURIVE MBI LEGJISLACIONIN QË LIDHET ME USHTRIMIN E PROFESIONIT, PËR KANDIDATËT QË KANË KALUAR VLERËSIMIN E TESTIMIT ME SHKRIM TË SHPS, DO TË ZHVILLOHET DITËN E HËNË ME DATË 28.08.2023 ORA 09:00 PRANË DRAP DURRËS PËR PSIKOLOGËT DHE DITËN E MARTË DATË 29.08.2023 ORA 09:00 PRANË DRAP DURRËS PËR PUNONJËSIT –SOCIAL

Kandidatët duhet të paraqiten në ambjentet e jashtme të DRAP” DURRËSorën 8:00 SIPAS NJOFTIMIT TË MËSIPËRM 

KUJDES!

  • Karta e ID me vete

Adresa e shkollës. Lagja 3, Rruga Egnatia, Durrës

I-DRAP Durrës brenda datës 31.08.2023 shpall listën finale te pikëve totale të kandidatëve pikëve të testit me shkrim dhe intervistës.

1-LISTA E KANDIDATEVE TE KUALIFIKUAR PER KONTRATA TE PERHERSHME DRAP DURRES DATE 25.08.2023

2-LISTA E KANDIDATEVE TE KUALIFIKUAR PER KONTRATA TE PERKOHESHME DRAP DURRES DATE 25.08.2023