PUBLIKIMI I LISTËS SË VENDEVE VAKANT TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL SIPAS ZYRAVE VENDORE ARSIMORE PËRKATËSE TË DRAP DURRËS.

LISTA PSIKOLOG

LISTA PUNONJËS SOCIAL