Bashkelidhur gjeni rezultatet perfundimtare te kandidateve te portalit “Mesues per SHqiperine” 2021.

(shiko listen)