Zhvillimi i praktikës profesionale në profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2021-2022.

(shiko uhezimin)