Publikohet lista me  pikët totale për secilin kandidat të shërbimit psiko-social që kanë aplikuan në DRAP Durrës. Njoftimi i kandidatëve do të bëhet duke nisur nga kandidati me  pikët më të larta dhe duke vijuar në rend zbritës deri në plotësimin e vendeve vakante.

(shiko listen)