Publikohen rezultatet paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurim në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2021-2022
AFATET PËR ANKIMIMIN MBI VLERËSIMIN E DOSJES JANË BRENDA DITËS SË PREMTE, DATË 16.07.2021 ORA 14:00.  ANKIMIMET DO TË BËHEN ME SHKRIM PRANË ZVAP-SË SË VENDBANIMIT TË KANDIDATIT.
ZVAP-të do të mbledhin ankimimet në formatin e tabelës që do të përcjellë DRAP.