NJOFTIM:

PËR KANDIDATËT QË KONKUROJNË PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË”, 2022 MBI procesin e ankimimit të vlerësimit të dosjeve

(shiko njoftimin)