Në zbatim të Urdhrit 313, datë 20.10.2021 dhe shpalljes 1947/5 date 22.11.2021 ju njoftojmë se:

KANDIDATËT E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL FITUES :

1-Ersilda Kadiu

2-Katerina Tola

3-Matilda Zika

4-Albert Kurti

KANDIDATËT DUHET TË PARAQITEN PRANË DRAP DURRËS DATË 18.11.2022 ORA 10:00 PËR TË VIJUAR ME PROÇEDURËN E PUNËSIMIT.

1- Paraqitja të jetë në zbatim të protokollit të masave anti covid 19 (maska)

2- Karta e ID me vete

3- Fotokopje te kartës së ID

Adresa e shkollës. Lagja 3, Rruga Egnatia, Durrës