Udhezimi nr 14/2021 per disa ndryshime dhe shtesa ne udhezimin 30/2018.

Udhezimi nr 14/2021  per disa ndryshime dhe shtesa ne udhezimin 30/2018. (shiko udhezimin)

Provimet PKAB dhe MSH sesioni i dytë, viti shkollor 2020-2021

Udhëzimi nr. 15, datë 28.07.2021, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, në Republikën e Shqipërisë, viti shkollor 2020-2021, (sesioni i dytë)”. (shiko udhëzimin) Udhëzimi përbashkët nr.13 datë 09.07.2021, Për zhvillimin e provimeve të Maturës...

Lista e përmirsuar portali “Mësues për shqipërinë” 2021 e përmirsuar&Lista që futen në provimin “Mësues për shqipërinë”

Lista e përmirsuar portali "Mësues për shqipërinë" 2021 e përmirsuar&Lista që futen në provimin "Mësues për shqipërinë" (shiko lista e permirsuar e protalit) (shiko, lista qe marrin pjese ne provim)

Lista finale për kandidatët e Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, DRAP Durrës

Lista finale për kandidatët e Portalit "Mësues për Shqipërinë" 2021, DRAP Durrës (shiko listën)

Njoftim:Publikohen rezultatet paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurim në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2021-2022 

Publikohen rezultatet paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurim në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2021-2022 AFATET PËR ANKIMIMIN MBI VLERËSIMIN E DOSJES JANË BRENDA DITËS SË PREMTE, DATË 16.07.2021 ORA 14:00.  ANKIMIMET DO TË BËHEN ME SHKRIM PRANË...

Njoftim per shtyrje afati, aplikim ne portalin “Mesues per Shqiperine”-2021

Njoftim per shtyrje afati, aplikim ne portalin "Mesues per Shqiperine"-2021 1-(shiko njoftimin) 2-(shiko njoftimin)  

Njoftim Portali “Mësues për shqipërinë”, APSH

ZVAP Mat 1.Portali “Mësues për shqipërinë”, APSH (shkarko njoftimin) ZVAP Tiranë  Portali “Mësues për shqipërinë” 1.Linku i publikuar nga ZVAP Tiranë  http://zvatirane.edu.al/index.php/punesimi/304-portali-2021 2.Njoftimi ne PDF. (shkarko...

Njoftim mbi afatet e pranimit te dokumentacionit per kantidatet e portalit”Mesues per Shqiperine” 2021

Njoftim mbi afatet e pranimit te dokumentacionit per kantidatet e portalit"Mesues per Shqiperine" 2021 (shiko njoftimin)

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Raport monitorimi, DRAP Durrës Janar-Prill 2021.

Raport monitorimi, DRAP Durrës Janar-Prill 2021. (Pasqyrat e Raport Monitorimit për 4-mujorin e parë 2021) (Raport monitorimi 4-mujori 2021 - DRAP Durrës PEërmbledhëse)

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Durrës
Bulqizë

Lagjja ”Minatori” Bulqizë

 Dibër

Bulevardi “Elez Isufi, Peshkopi

 Durrës

Rruga “Mujo Ulqinaku”, Lagja 12, Durres

 Kamëz

Bulevardi “Blu”, Rruga “Bruksel”   Nr.1

http://dartiraneqark.edu.al/index.php/za-kamez

 Kavajë

Lagja nr.3, Rruga Jurgen Trade,Kavaje

http://www.dartiraneqark.edu.al

Klos

Rr. Jaho Hoxha, Lagjja Nr.1, Klos

https://zvapklos.edu.al/

 Krujë

Lagjia”Qendër”

http://zvapkruje.arsprints.com

 

Mat

Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Burrel

                  https://zvapmat.edu.al/

 Rrogozhinë

Lagjja nr.1 Rrogozhinë.

Shijak

Lagjia “Kodër”, Shijak.

 Tiranë

Rruga “Jeronim De Rada”

http://zvatirane.edu.al

 Vorë

Rruga “Mema” Vore.

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Zhvillimi i provimit te shtetit ne profesionin e rregulluar te mesuesit.(data e publikimit 04.03.2021)

Zhvillimi i provimit te shtetit ne profesionin e rregulluar te mesuesit. (shiko Shkresa nr 1365, 3.3.2021) (tabela )  

Vend pune provizor shkolla 9-vjeçare Marqinet ,ZVAP Vorë data e publikimit 04.03.2021

Vend pune provizor  profili  mësues ndihmës shkolla 9-vjeçare Marqinet ,ZVAP Vorë (shiko njoftimin)

Raport monitorimi viti 2020 DRAP Durres.

Raport monitorimi viti 2020. (shiko raportin) (shiko shkresen percjellese dhe raportin e shpenzimeve)  

SHPALLJE-4 VEND I LIRE PUNE ZVAP(VORE,KAMEZ),data e publikimit 01.02.2021

VENDI I LIRE PUNE PER DREJTOR TE INSTITUCIONIT PUBLIK TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP), (shiko shpalljen)

Rregullorja e MSH viti mesimorë 2020-2021

URDHËR NR.364, DATË 24.12.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Kliko (Rregullorja e Maturës Shtetërore janar-2021)

Lista vende vakant ZVAP Vorë, data e publikimit 18.01.2021

Lista vende vakant ZVAP Vorë (shiko listen)

Shpallje fitues per pozicionin e drejtorit ne IPAP, data e publikimit 15.0.2021

Shpallje fitues per pozicionin e drejtorit ne IPAP ,(vendim nr.3 dt,14.01.2021)  (shiko shpalljen)

Lista vende provizor ZVAP Vorë, data e publikimit 15.01.2021

Lista vende provizor ZVAP Vorë (shiko listen)

NJOFTIM PËR PUNËSIM SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL data e publikimit 06.01.2021

NJOFTIM PËR PUNËSIM NGA  DRAP DURRËS TË APLIKANTËVE PËR PUNONJËS TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË ZHVILLUARA NGA DRAP DURRËS (shiko njoftimin)

Na ndiqni në rrjetet sociale

Lista e përmirsuar portali “Mësues për shqipërinë” 2021 e përmirsuar&Lista që futen në provimin “Mësues për shqipërinë”

Lista e përmirsuar portali "Mësues për shqipërinë" 2021 e përmirsuar&Lista që futen në provimin "Mësues për shqipërinë" (shiko lista e permirsuar e protalit) (shiko, lista qe marrin pjese ne provim)

Lista finale për kandidatët e Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, DRAP Durrës

Lista finale për kandidatët e Portalit "Mësues për Shqipërinë" 2021, DRAP Durrës (shiko listën)

Njoftim:Publikohen rezultatet paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurim në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2021-2022 

Publikohen rezultatet paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurim në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2021-2022 AFATET PËR ANKIMIMIN MBI VLERËSIMIN E DOSJES JANË BRENDA DITËS SË PREMTE, DATË 16.07.2021 ORA 14:00.  ANKIMIMET DO TË BËHEN ME SHKRIM PRANË...

Njoftim per shtyrje afati, aplikim ne portalin “Mesues per Shqiperine”-2021

Njoftim per shtyrje afati, aplikim ne portalin "Mesues per Shqiperine"-2021 1-(shiko njoftimin) 2-(shiko njoftimin)  

Njoftim Portali “Mësues për shqipërinë”, APSH

ZVAP Mat 1.Portali “Mësues për shqipërinë”, APSH (shkarko njoftimin) ZVAP Tiranë  Portali “Mësues për shqipërinë” 1.Linku i publikuar nga ZVAP Tiranë  http://zvatirane.edu.al/index.php/punesimi/304-portali-2021 2.Njoftimi ne PDF. (shkarko...
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!