Kualifikimi i mesuesve viti shkollor 2019-2020

Njoftim per provimin per kategorine e kualifikimit te mesuesve (shkarko pdf) Urdher i perbashket per miratimin e kalendarit per zhvillimin…
Më shumë

UDHEZIM Nr.16 DATE 12.06.2020

UDHEZIM Nr.16 DATE 12.06.2020 “PER NJE NDRYSHIM NE UDHEZIMIN Nr.28 DATE  12.12.2019 PER ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBETARE TE…
Më shumë

Lista e transparences “Mesues per shqiperine”, maj 2020

Lista e transparences “Mesues per shqiperine”, maj 2020 (shiko listen)
Më shumë

URDHER NR.125 DT.29.05.2020

SHFUQIZIMI I URDHRIT NR. 101, DATE 01.04.2020 “PER MBYLLJEN E INSTITUClONEVE ARSlMORE PUBLIKE DHE JO PUBLIKE”, (shiko urdherin)
Më shumë

URDHËR NR.114 DATË 18.05.2020

MIRATIMI I RREGULLORES SË POSAÇME PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MSH-2020 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, PËR SHKAK TË GJENDJES  SË…
Më shumë

Udhezim nr.(12,13,14),dt.18.05.2020

Bashkelidhur gjenden udhezimet Nr(12,13 dhe 14) te dates 18.05.2020 (shiko udhezimin 12) (shiko udhezimin 13) (shiko udhezimin 14)  
Më shumë

Takim në Prefekturën e Qarkut Durrës me drejtues të DRAP dhe ZVA Durrës,Krujë dhe Shijak.

Takim në Prefekturën e Qarkut Durrës me drejtues të DRAP dhe ZVA Durrës,Krujë dhe Shijak.Gadishmëria e institucioneve dhe masat paraprake…
Më shumë
Takim në Prefekturën e Qarkut Durrës me drejtues të DRAP dhe ZVA Durrës,Krujë dhe Shijak.

Lista e transparences “Mesues per shqiperine”, prill 2020

Lista e transparences “Mesues per shqiperine”, prill 2020 (shiko listen)
Më shumë

URDHËR NR. 106, DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR. 106, DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT…
Më shumë

Njoftim për aplikim me formularët A1/A1Z, për MSH 2020, në datat 19 deri më 24 maj 2020.

Njoftim për aplikim me formularët A1/A1Z, për MSH 2020, në datat 19 deri më 24 maj 2020.  (Bashkelidhur gjeni urdhrin)
Më shumë

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DURRËS

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA