Shpallje e vendeve te lira per psikolog/punonjes social ne NJSHC te institucioneve publike te arsmimit parauniversitar(IPAP)

Shpallje e vendeve te lira per psikolog/punonjes social ne NJSHC te institucioneve publike te arsmimit parauniversitar(IPAP)  

MUNDËSI STUDIMI NË SHKOLLAT E BOTËS SË BASHKUAR (UNITED WORLD COLLEGES; UWC)

SHBB janë një rrjet shkollash dhe kolegjesh parauniversitare që ofrojnë diplomën IB (International Baccalaureate) në një mjedis ndërkombëtar për studentë të moshës 16 deri në 18 vjeç. Materiali PDF bashkëlidhur jep informacionin e nevojshëm ...

HAPJA E THIRRJES PËR PROGRAMIN OPEN/E-TEACHER PËR MËSUES TË GJUHËS ANGLEZE

Është hapur sërish thirrja për kurset e trajnimit American English E-Teacher Program që tani ka marrë emrin OPEN (Open Professional English Network) për semestrin e dimrit 11 janar – 8 mars, 2022 . Të shtatë kurset që u akredituan në fillim të vitit 2020 nga Ministria...

Raporto përmbajtje të paligjshme

Raporto përmbajtje të paligjshme

TABELA E INFORMACIONIT PER VENEDET E LIRA DATE 30.09.2021

BASHKELIDHUR DO TE GJENI TABELEN E INFORMACIONIT PER VENEDET E LIRA DATE 30.09.2021 (shiko listen)

Deklarimi i vendeve te lira te krijuara date 29.09.2021

Deklarimi i vendeve te lira te krijuara date 29.09.2021 (shiko listen)

vende te lira sherbimi psikosocial

vende te lira sherbimi psikosocial (shiko listen)

Vend shtese ne profilin Biologji per ZVAP Klos

Vend shtese ne profilin Biologji per ZVAP Klos

Raport monitorimi 8 mujori 2021 DRAP Durres +12 ZVAP

Raport monitorimi 8 mujori 2021 DRAP Durres +12 ZVAP 

Vende e lira që do t’u ofrohen kandidatëve të portalit “Mesues per Shqiperine” 2021.

Vende e lira që do t'u ofrohen kandidatëve të portalit "Mesues per Shqiperine" 2021. (shiko listen)

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Durrës
Bulqizë

Lagjja ”Minatori” Bulqizë

 Dibër

Bulevardi “Elez Isufi, Peshkopi

 Durrës

Rruga “Mujo Ulqinaku”, Lagja 12, Durres

 Kamëz

Bulevardi “Blu”, Rruga “Bruksel”   Nr.1

http://dartiraneqark.edu.al/index.php/za-kamez

 Kavajë

Lagja nr.3, Rruga Jurgen Trade,Kavaje

http://www.dartiraneqark.edu.al

Klos

Rr. Jaho Hoxha, Lagjja Nr.1, Klos

https://zvapklos.edu.al/

 Krujë

Lagjia”Qendër”

http://zvapkruje.arsprints.com

 

Mat

Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Burrel

                  https://zvapmat.edu.al/

 Rrogozhinë

Lagjja nr.1 Rrogozhinë.

Shijak

Lagjia “Kodër”, Shijak.

 Tiranë

Rruga “Jeronim De Rada”

http://zvatirane.edu.al

 Vorë

Rruga “Mema” Vore.

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Shpallje e vendeve te lira per psikolog/punonjes social ne NJSHC te institucioneve publike te arsmimit parauniversitar(IPAP)

Shpallje e vendeve te lira per psikolog/punonjes social ne NJSHC te institucioneve publike te arsmimit parauniversitar(IPAP)  

MUNDËSI STUDIMI NË SHKOLLAT E BOTËS SË BASHKUAR (UNITED WORLD COLLEGES; UWC)

SHBB janë një rrjet shkollash dhe kolegjesh parauniversitare që ofrojnë diplomën IB (International Baccalaureate) në një mjedis ndërkombëtar për studentë të moshës 16 deri në 18 vjeç. Materiali PDF bashkëlidhur jep informacionin e nevojshëm ...

HAPJA E THIRRJES PËR PROGRAMIN OPEN/E-TEACHER PËR MËSUES TË GJUHËS ANGLEZE

Është hapur sërish thirrja për kurset e trajnimit American English E-Teacher Program që tani ka marrë emrin OPEN (Open Professional English Network) për semestrin e dimrit 11 janar – 8 mars, 2022 . Të shtatë kurset që u akredituan në fillim të vitit 2020 nga Ministria...

TABELA E INFORMACIONIT PER VENEDET E LIRA DATE 30.09.2021

BASHKELIDHUR DO TE GJENI TABELEN E INFORMACIONIT PER VENEDET E LIRA DATE 30.09.2021 (shiko listen)

Deklarimi i vendeve te lira te krijuara date 29.09.2021

Deklarimi i vendeve te lira te krijuara date 29.09.2021 (shiko listen)

vende te lira sherbimi psikosocial

vende te lira sherbimi psikosocial (shiko listen)

Vend shtese ne profilin Biologji per ZVAP Klos

Vend shtese ne profilin Biologji per ZVAP Klos

Raport monitorimi 8 mujori 2021 DRAP Durres +12 ZVAP

Raport monitorimi 8 mujori 2021 DRAP Durres +12 ZVAP 

Vende e lira që do t’u ofrohen kandidatëve të portalit “Mesues per Shqiperine” 2021.

Vende e lira që do t'u ofrohen kandidatëve të portalit "Mesues per Shqiperine" 2021. (shiko listen)

Bashkelidhur gjeni rezultatet perfundimtare te kandidateve te portalit “Mesues per SHqiperine” 2021.

Bashkelidhur gjeni rezultatet perfundimtare te kandidateve te portalit "Mesues per SHqiperine" 2021. (shiko listen)  

Na ndiqni në rrjetet sociale

TABELA E INFORMACIONIT PER VENEDET E LIRA DATE 30.09.2021

BASHKELIDHUR DO TE GJENI TABELEN E INFORMACIONIT PER VENEDET E LIRA DATE 30.09.2021 (shiko listen)

Deklarimi i vendeve te lira te krijuara date 29.09.2021

Deklarimi i vendeve te lira te krijuara date 29.09.2021 (shiko listen)

vende te lira sherbimi psikosocial

vende te lira sherbimi psikosocial (shiko listen)

Vend shtese ne profilin Biologji per ZVAP Klos

Vend shtese ne profilin Biologji per ZVAP Klos

Vende e lira që do t’u ofrohen kandidatëve të portalit “Mesues per Shqiperine” 2021.

Vende e lira që do t'u ofrohen kandidatëve të portalit "Mesues per Shqiperine" 2021. (shiko listen)
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!