LISTA E VENDEVE TE LIRA OFICER SIGURIE PER VITIN 2021-2022

LISTA E VENDEVE TE LIRA OFICER SIGURIE PER VITIN 2021-2022 (shiko listen)

Lista e vendeve vakante pas levizjeve paralele per vitin shkollor 2021-2022, ZVAP Diber

Lista e vendeve vakante pas levizjeve paralele per vitin shkollor 2021-2022, ZVAP Diber (shiko listen)

Lista e vendeve vakante pas levizjeve paralele per vitin shkollor 2021-2022

Lista e vendeve vakante pas levizjeve paralele per vitin shkollor 2021-2022 (shiko listen)

Tabela e levizjeve paralele per vitin shkollor 2021-2022&Te dhena levizje paralele te kryera per vitin shkollor 2021-2022

Tabela e  levizjeve  paralele  per vitin shkollor  2021-2022 (shiko listen) Te dhena levizje paralele te kryera per vitin shkollor  2021-2022 (shiko listen)

Lista e azhornuar me të dhënat e kandidateve mbi vlerësimin e dosjeve për portalin 2021

Lista e azhornuar me të dhënat e kandidateve mbi vlerësimin e dosjeve për portalin 2021 (shiko listën)

Udhëzimi Nr. 16, datë 28.07.2021&Udhëzimi i përbashkët Nr. 17, datë 16.08.2021

Udhëzimi Nr. 16, datë  28.07.2021 për organizimin dhe funksionimin e sistemit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional të punonjësve arsimorë. (shiko udhezimin) Udhëzimi i përbashkët Nr. 17, datë  16.08.2021 për Vitin Shkollor 2021-2022 në Sistemin Arsimor...

Zhvillimi i praktikës profesionale në profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2021-2022.

Zhvillimi i praktikës profesionale në profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2021-2022. (shiko uhezimin)

Vende te lira pune 2021 DRAP Durres

Lista e vendeve te lira pune 2021 DRAP Durres (shiko listen)

Udhezimi nr 14/2021 per disa ndryshime dhe shtesa ne udhezimin 30/2018.

Udhezimi nr 14/2021  per disa ndryshime dhe shtesa ne udhezimin 30/2018. (shiko udhezimin)

Provimet PKAB dhe MSH sesioni i dytë, viti shkollor 2020-2021

Udhëzimi nr. 15, datë 28.07.2021, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, në Republikën e Shqipërisë, viti shkollor 2020-2021, (sesioni i dytë)”. (shiko udhëzimin) Udhëzimi përbashkët nr.13 datë 09.07.2021, Për zhvillimin e provimeve të Maturës...

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Durrës
Bulqizë

Lagjja ”Minatori” Bulqizë

 Dibër

Bulevardi “Elez Isufi, Peshkopi

 Durrës

Rruga “Mujo Ulqinaku”, Lagja 12, Durres

 Kamëz

Bulevardi “Blu”, Rruga “Bruksel”   Nr.1

http://dartiraneqark.edu.al/index.php/za-kamez

 Kavajë

Lagja nr.3, Rruga Jurgen Trade,Kavaje

http://www.dartiraneqark.edu.al

Klos

Rr. Jaho Hoxha, Lagjja Nr.1, Klos

https://zvapklos.edu.al/

 Krujë

Lagjia”Qendër”

http://zvapkruje.arsprints.com

 

Mat

Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Burrel

                  https://zvapmat.edu.al/

 Rrogozhinë

Lagjja nr.1 Rrogozhinë.

Shijak

Lagjia “Kodër”, Shijak.

 Tiranë

Rruga “Jeronim De Rada”

http://zvatirane.edu.al

 Vorë

Rruga “Mema” Vore.

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

LISTA E VENDEVE TE LIRA OFICER SIGURIE PER VITIN 2021-2022

LISTA E VENDEVE TE LIRA OFICER SIGURIE PER VITIN 2021-2022 (shiko listen)

Lista e vendeve vakante pas levizjeve paralele per vitin shkollor 2021-2022, ZVAP Diber

Lista e vendeve vakante pas levizjeve paralele per vitin shkollor 2021-2022, ZVAP Diber (shiko listen)

Lista e vendeve vakante pas levizjeve paralele per vitin shkollor 2021-2022

Lista e vendeve vakante pas levizjeve paralele per vitin shkollor 2021-2022 (shiko listen)

Tabela e levizjeve paralele per vitin shkollor 2021-2022&Te dhena levizje paralele te kryera per vitin shkollor 2021-2022

Tabela e  levizjeve  paralele  per vitin shkollor  2021-2022 (shiko listen) Te dhena levizje paralele te kryera per vitin shkollor  2021-2022 (shiko listen)

Udhëzimi Nr. 16, datë 28.07.2021&Udhëzimi i përbashkët Nr. 17, datë 16.08.2021

Udhëzimi Nr. 16, datë  28.07.2021 për organizimin dhe funksionimin e sistemit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional të punonjësve arsimorë. (shiko udhezimin) Udhëzimi i përbashkët Nr. 17, datë  16.08.2021 për Vitin Shkollor 2021-2022 në Sistemin Arsimor...

Zhvillimi i praktikës profesionale në profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2021-2022.

Zhvillimi i praktikës profesionale në profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2021-2022. (shiko uhezimin)

Vende te lira pune 2021 DRAP Durres

Lista e vendeve te lira pune 2021 DRAP Durres (shiko listen)

Zhvillimi i provimit te shtetit ne profesionin e rregulluar te mesuesit.(data e publikimit 04.03.2021)

Zhvillimi i provimit te shtetit ne profesionin e rregulluar te mesuesit. (shiko Shkresa nr 1365, 3.3.2021) (tabela )  

Vend pune provizor shkolla 9-vjeçare Marqinet ,ZVAP Vorë data e publikimit 04.03.2021

Vend pune provizor  profili  mësues ndihmës shkolla 9-vjeçare Marqinet ,ZVAP Vorë (shiko njoftimin)

Raport monitorimi viti 2020 DRAP Durres.

Raport monitorimi viti 2020. (shiko raportin) (shiko shkresen percjellese dhe raportin e shpenzimeve)  

Na ndiqni në rrjetet sociale

Lista e azhornuar me të dhënat e kandidateve mbi vlerësimin e dosjeve për portalin 2021

Lista e azhornuar me të dhënat e kandidateve mbi vlerësimin e dosjeve për portalin 2021 (shiko listën)

Lista e përmirsuar portali “Mësues për shqipërinë” 2021 e përmirsuar&Lista që futen në provimin “Mësues për shqipërinë”

Lista e përmirsuar portali "Mësues për shqipërinë" 2021 e përmirsuar&Lista që futen në provimin "Mësues për shqipërinë" (shiko lista e permirsuar e protalit) (shiko, lista qe marrin pjese ne provim)

Lista finale për kandidatët e Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, DRAP Durrës

Lista finale për kandidatët e Portalit "Mësues për Shqipërinë" 2021, DRAP Durrës (shiko listën)

Njoftim:Publikohen rezultatet paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurim në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2021-2022 

Publikohen rezultatet paraprake të kandidatëve që kanë aplikuar për konkurim në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2021-2022 AFATET PËR ANKIMIMIN MBI VLERËSIMIN E DOSJES JANË BRENDA DITËS SË PREMTE, DATË 16.07.2021 ORA 14:00.  ANKIMIMET DO TË BËHEN ME SHKRIM PRANË...

Njoftim per shtyrje afati, aplikim ne portalin “Mesues per Shqiperine”-2021

Njoftim per shtyrje afati, aplikim ne portalin "Mesues per Shqiperine"-2021 1-(shiko njoftimin) 2-(shiko njoftimin)  
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!