Raport monitorimi viti 2020 DRAP Durres.

Raport monitorimi viti 2020. (shiko raportin) (shiko shkresen percjellese dhe raportin e shpenzimeve)  
Read More

Vendim nr. 46, datë 27.01.2021 i Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në vendimin nr. 436, datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitet akademike 2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”.

Vendim nr. 46, datë 27.01.2021 i Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime në vendimin nr. 436, datë 3.6.2020, të Këshillit…
Read More

SHPALLJE-4 VEND I LIRE PUNE ZVAP(VORE,KAMEZ),data e publikimit 01.02.2021

VENDI I LIRE PUNE PER DREJTOR TE INSTITUCIONIT PUBLIK TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP), (shiko shpalljen)
Read More

Rregullorja e MSH viti mesimorë 2020-2021

URDHËR NR.364, DATË 24.12.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË Kliko (Rregullorja e…
Read More

Lista vende vakant ZVAP Vorë, data e publikimit 18.01.2021

Lista vende vakant ZVAP Vorë (shiko listen)
Read More

Shpallje fitues per pozicionin e drejtorit ne IPAP, data e publikimit 15.0.2021

Shpallje fitues per pozicionin e drejtorit ne IPAP ,(vendim nr.3 dt,14.01.2021)  (shiko shpalljen)
Read More

Lista vende provizor ZVAP Vorë, data e publikimit 15.01.2021

Lista vende provizor ZVAP Vorë (shiko listen)
Read More

NJOFTIM PËR PUNËSIM SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL data e publikimit 06.01.2021

NJOFTIM PËR PUNËSIM NGA  DRAP DURRËS TË APLIKANTËVE PËR PUNONJËS TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË ZHVILLUARA NGA DRAP DURRËS (shiko njoftimin)
Read More

NJOFTIM PËR PUNËSIM SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL data e publikimit 05.01.2021

NJOFTIM PËR PUNËSIM NGA   DRAP DURRËS TË APLIKANTËVE PËR PUNONJËS TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË ZHVILLUARA NGA DRAP DURRËS (shiko njoftimin)
Read More

NJOFTIM PËR PUNËSIM NGA DRAP DURRËS TË APLIKANTËVE PËR PUNONJËS TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË ZHVILLUARA NGA DRAP DURRËS,data e publikimit 24.12.2020

NJOFTIM PËR PUNËSIM NGA   DRAP DURRËS TË APLIKANTËVE PËR PUNONJËS TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË ZHVILLUARA NGA DRAP DURRËS (shiko njoftimin)
Read More

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DURRËS

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA