Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023.

Bashkëngjitur gjeni të skanuar shkresën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit nr. 1645/5 prot., datë 29.05.2023, me lëndë "Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2023". 1-Procedurat e konkurimit në portalin "Mësues...

SHPALLJE FITUESI PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË IPAP SHKOLLA 9-VJEÇARE “SHAQE MAZREKU”

VENDIM NR.98 ,DATË 10.05.2023 PËR SHPALLJE FITUESI PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË IPAP SHKOLLA 9-VJEÇARE "SHAQE MAZREKU"

Rregullore e Maturës Shtetërore që Ministria e Arsimit ka bërë publike për këtë vit shkollor 2022-2023

Rregullore e Maturës Shtetërore që Ministria e Arsimit ka bërë publike për këtë vit shkollor 2022-2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 31.03.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 31.03.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 21.03.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 21.03.2023 

Raport monitorimi 2021-2022

Raport monitorimi 2021-2022 DRAP Durres

Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore

Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore date 31.01.2023

Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore

Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore date 27.01.2023

Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore

Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore date 25.01.2023

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Durrës
Bulqizë

Lagjja ”Minatori” Bulqizë

 Dibër

Bulevardi “Elez Isufi, Peshkopi

 Durrës

Rruga “Mujo Ulqinaku”, Lagja 12, Durres

 Kamëz

Bulevardi “Blu”, Rruga “Bruksel”   Nr.1

http://dartiraneqark.edu.al/index.php/za-kamez

 Kavajë

Lagja nr.3, Rruga Jurgen Trade,Kavaje

http://www.dartiraneqark.edu.al

Klos

Rr. Jaho Hoxha, Lagjja Nr.1, Klos

https://zvapklos.edu.al/

 Krujë

Lagjia”Qendër”

http://zvapkruje.arsprints.com

 

Mat

Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Burrel

                  https://zvapmat.edu.al/

 Rrogozhinë

Lagjja nr.1 Rrogozhinë.

Shijak

Lagjia “Kodër”, Shijak.

 Tiranë

Rruga “Jeronim De Rada”

http://zvatirane.edu.al

 Vorë

Rruga “Mema” Vore.

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023.

Bashkëngjitur gjeni të skanuar shkresën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit nr. 1645/5 prot., datë 29.05.2023, me lëndë "Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2023". 1-Procedurat e konkurimit në portalin "Mësues...

SHPALLJE FITUESI PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË IPAP SHKOLLA 9-VJEÇARE “SHAQE MAZREKU”

VENDIM NR.98 ,DATË 10.05.2023 PËR SHPALLJE FITUESI PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË IPAP SHKOLLA 9-VJEÇARE "SHAQE MAZREKU"

Rregullore e Maturës Shtetërore që Ministria e Arsimit ka bërë publike për këtë vit shkollor 2022-2023

Rregullore e Maturës Shtetërore që Ministria e Arsimit ka bërë publike për këtë vit shkollor 2022-2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 03.04.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 03.04.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 31.03.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 31.03.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 21.03.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 21.03.2023 

Raport monitorimi 2021-2022

Raport monitorimi 2021-2022 DRAP Durres

Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore

Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore date 31.01.2023

Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore

Raportim ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore date 27.01.2023

Na ndiqni në rrjetet sociale

Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2023.

Bashkëngjitur gjeni të skanuar shkresën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit nr. 1645/5 prot., datë 29.05.2023, me lëndë "Për realizimin e procedurave të konkurrimit të mësuesve në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2023". 1-Procedurat e konkurimit në portalin "Mësues...

SHPALLJE FITUESI PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË IPAP SHKOLLA 9-VJEÇARE “SHAQE MAZREKU”

VENDIM NR.98 ,DATË 10.05.2023 PËR SHPALLJE FITUESI PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË IPAP SHKOLLA 9-VJEÇARE "SHAQE MAZREKU"

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 31.03.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 31.03.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 21.03.2023

Vendet e lira të punës në Institucionet Arsimore datë 21.03.2023 
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!