URDHER NR.125 DT.29.05.2020

SHFUQIZIMI I URDHRIT NR. 101, DATE 01.04.2020 “PER MBYLLJEN E INSTITUClONEVE ARSlMORE PUBLIKE DHE JO PUBLIKE”, (shiko urdherin)
Më shumë

URDHËR NR.114 DATË 18.05.2020

MIRATIMI I RREGULLORES SË POSAÇME PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MSH-2020 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, PËR SHKAK TË GJENDJES  SË…
Më shumë

Udhezim nr.(12,13,14),dt.18.05.2020

Bashkelidhur gjenden udhezimet Nr(12,13 dhe 14) te dates 18.05.2020 (shiko udhezimin 12) (shiko udhezimin 13) (shiko udhezimin 14)  
Më shumë

Takim në Prefekturën e Qarkut Durrës me drejtues të DRAP dhe ZVA Durrës,Krujë dhe Shijak.

Takim në Prefekturën e Qarkut Durrës me drejtues të DRAP dhe ZVA Durrës,Krujë dhe Shijak.Gadishmëria e institucioneve dhe masat paraprake…
Më shumë
Takim në Prefekturën e Qarkut Durrës me drejtues të DRAP dhe ZVA Durrës,Krujë dhe Shijak.

URDHËR NR. 106, DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR. 106, DATË 30.04.2020 PËR POROSITJEN, SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1 DHE 6-12 TË SISTEMIT…
Më shumë

Njoftim për aplikim me formularët A1/A1Z, për MSH 2020, në datat 19 deri më 24 maj 2020.

Njoftim për aplikim me formularët A1/A1Z, për MSH 2020, në datat 19 deri më 24 maj 2020.  (Bashkelidhur gjeni urdhrin)
Më shumë

URDHËR NR.45, DATË 29.04.2020 PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT, VLERËSIMIN E NXËNËSVE DHE MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020, PËR KLASËN XII

URDHËR NR.45, DATË 29.04.2020 PËR ORGANIZIMIN E MËSIMIT, VLERËSIMIN E NXËNËSVE DHE MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020, PËR KLASËN XII…
Më shumë

Udhëzim nr.253 për mbrojtjen e fëmijëve gjatë periudhës së fatkeqësise natyrore për arsye të epidemisë së shkaktuar nga covid-19″

Udhëzim nr.253  “për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, gjatë periudhës së fatkeqësise natyrore për arsye të…
Më shumë

Tabela e Transparences se DRAP Durres per muajin mars 2020.

Bashkelidhur do te gjeni Tabelen e Transparences se DRAP Durres per muajin mars 2020. (shiko listen)
Më shumë

REZULTATET PËFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PAS ANKIMIMIT TË APLIKANTËVE PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020,DRAP DURRËS

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PAS ANKIMIMIT TË APLIKANTËVE PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020(LISTA TOTALE DRAP DURRËS) (SHIKO…
Më shumë

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DURRËS

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA