REZULTATET PËFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PAS ANKIMIMIT TË APLIKANTËVE PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020,DRAP DURRËS

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PAS ANKIMIMIT TË APLIKANTËVE PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020(LISTA TOTALE DRAP DURRËS) (SHIKO…
Më shumë

SONDAZHI PËR MËSIMIN ONLINE

SONDAZHI PËR MËSIMIN ONLINE Ju lutem plotesoni linkun. (kliko per plotesim linku)  
Më shumë

Urdher per mbylljen e veprimtarise se institucioneve arsimore publike dhe jo publike dhe cerdhet per kufizimin e perhapjes se covid-19

Urdher per mbylljen e veprimtarise se institucioneve arsimore publike dhe jo publike dhe cerdhet per kufizimin e perhapjes se covid-19…
Më shumë

NJOFTIM I RENDESISHEM, ANKIM PER PORTALIN”MESUES PER SHQIPERINE”

Duke marre shkas nga situata e krijuar nga coronavirusi, ju bej me dijeni se te gjithe aplikantet ne portalin “Mesues…
Më shumë

Njoftim ankimi për listat e portalit ”Mësues për shqipërine”-2020

Pas publikimit të listave paraprake te kantidatëve fitues të portalit”Mësues për shqipërine”, keni të drejtë të ankimoni vendimin e komisionit…
Më shumë

REZULTATET PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE TË APLIKANTËVE PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020,DRAP DURRËS

1-REZULTATET PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE TË APLIKANTËVE PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 PËR APLIKANTET E DRAP LEZHE,DRAP KORCE…
Më shumë

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË PUNE

SHPALLJE  E VENDIT TË LIRË  PËR  DREJTOR  TË  INSTITUCIONIT  PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) (shkarko pdf)
Më shumë

Organizimi i portalit Mësues për Shqipërinë 2020

Organizimi i portalit Mësues për Shqipërinë 2020 (shkarko materialin në pdf)  
Më shumë

Tabela e transparences DRAP Durres per muajin shkurt 2020

Tabela e transparences DRAP Durres per muajin shkurt 2020 (shkarko listen)
Më shumë

Lista e vendeve vakant DRAP Durres, Janar 2020

Lista e vendeve vakant DRAP Durres, Janar 2020 (shkarko listen-1) (shkarko listen)  
Më shumë

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DURRËS

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA