Njoftim per vend provizor zevendesues (leje lindje) Psikolog

 Njoftim per vend provizor zevendesues (leje lindje) Psikolog

Njoftim per vend vakant , punonjës social

Drejtoria  Rajonale e Arsimit  Parauniversitar Durrës, është njoftuar me Shkresën Nr. 21 Prot, datë 12.01.2022, të Zyrës Vendore Kamëz për krijimin e nje vendi vakant për punonjës Social në  Shkollën 9- vjecare “ Hillary Clinton “ Kamëz.  

Publikohet trasparenca per DRAP Durres muaji Dhjetor 2021

Publikohet trasparenca per DRAP Durres muaji Dhjetor 2021  

Shpallet lista përfundimtare sipas pikëve për secilin kandidat për punonjësit e shërbimi psiko-social të DRAP Durrës.

Publikohet lista me  pikët totale për secilin kandidat të shërbimit psiko-social që kanë aplikuan në DRAP Durrës. Njoftimi i kandidatëve do të bëhet duke nisur nga kandidati me  pikët më të larta dhe duke vijuar në rend zbritës deri në plotësimin e vendeve vakante....

Shpallet lista sipas pikeve të fituara nga secili kandidat për punonjës shërbimi psikosocial DRAP Durrës.

Publikohet lista e kandidatëve që kanë kaluar të 3 fazat e konkurrimit për shërbimin psiko-social, sipas secilës rubrikë (dosja, testimi, intervista). Afati i ankimimit për zezultatet e shpallura është nga data 30 Dhjetor 2021 deri me 4 Janar 2022. Ankimimet duhet të...

Në zbatim të Urdhrit 313, datë 20.10.2020 dhe shpalljes 1947/5 date 22.11.2021 ju njoftojmë se:

Për kandidatët e kualifikuar në fazën tjetër të konkurimit (sipas listës bashkëlidhur), intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 28 Dhjetor 2021 ora 10:00 grupi 1 (sipas listës në shpallje nga numri rendor 1 deri 20) dhe 29 Dhjetor 2021  ora...

ÇELËSI I PËRGJIGJEVE TË TESTEVE TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

ÇELËSI I PËRGJIGJEVE TË TESTEVE TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË ZHVILLUAR NË DATËN 14.12.2021 (SHIKO ÇELËSIN)

Publikimi i listes paraprake pas vleresimit te testimit me shkrim.

Në zbatim të Urdhrit 313, datë 20.10.2021 dhe shpalljes të bërë nga DRAP Durrës me nr.1947/5 datë 22.11.2021, publikohet  lista paraprake e kandidatëve të KUALIFIKUAR pas vlerësimit të testimit me shkrim. (shiko listen)  Kandidatët dërgojnë me e-mail ankesat në...

NJOFTIM:TESTIMI ME SHKRIM PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE TË PROFESIONIT DHE TË NJOHURIVE MBI LEGJISLACIONIN QË LIDHET ME USHTRIMIN E PROFESIONIT, PËR KANDIDATËT QË KANË KALUAR VLERËSIMIN ME DOSJE TË SHPS, DO TË ZHVILLOHET DITËN E MARTË ME DATË 14.12.2021 ORA 10:00 PRANË SHKOLLËS ARTISTIKE “ JAN KUKUZELI” DURRËS

Njoftim: Në zbatim të Urdhrit 313, datë 20.10.2021 dhe shpalljes 1947/5 date 22.11.2021 ju njoftojmë se: TESTIMI ME SHKRIM PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE TË PROFESIONIT DHE TË NJOHURIVE MBI LEGJISLACIONIN QË LIDHET ME USHTRIMIN E PROFESIONIT, PËR KANDIDATËT QË KANË KALUAR...

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit të dosjeve për kandidatët e shërbimit psiko-social

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit të dosjeve për kandidatët e shërbimit psiko-social “DRAP DURRës do të njoftoje çdo kandidat të listës përfundimtare me datë 13.12.2021, brenda orarit zyrtar,  për datën, vendin, mjedisin dhe oren e zhvillimit të testimit me...

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Durrës
Bulqizë

Lagjja ”Minatori” Bulqizë

 Dibër

Bulevardi “Elez Isufi, Peshkopi

 Durrës

Rruga “Mujo Ulqinaku”, Lagja 12, Durres

 Kamëz

Bulevardi “Blu”, Rruga “Bruksel”   Nr.1

http://dartiraneqark.edu.al/index.php/za-kamez

 Kavajë

Lagja nr.3, Rruga Jurgen Trade,Kavaje

http://www.dartiraneqark.edu.al

Klos

Rr. Jaho Hoxha, Lagjja Nr.1, Klos

https://zvapklos.edu.al/

 Krujë

Lagjia”Qendër”

http://zvapkruje.arsprints.com

 

Mat

Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Burrel

                  https://zvapmat.edu.al/

 Rrogozhinë

Lagjja nr.1 Rrogozhinë.

Shijak

Lagjia “Kodër”, Shijak.

 Tiranë

Rruga “Jeronim De Rada”

http://zvatirane.edu.al

 Vorë

Rruga “Mema” Vore.

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Njoftim per vend provizor zevendesues (leje lindje) Psikolog

 Njoftim per vend provizor zevendesues (leje lindje) Psikolog

Njoftim per vend vakant , punonjës social

Drejtoria  Rajonale e Arsimit  Parauniversitar Durrës, është njoftuar me Shkresën Nr. 21 Prot, datë 12.01.2022, të Zyrës Vendore Kamëz për krijimin e nje vendi vakant për punonjës Social në  Shkollën 9- vjecare “ Hillary Clinton “ Kamëz.  

Publikohet trasparenca per DRAP Durres muaji Dhjetor 2021

Publikohet trasparenca per DRAP Durres muaji Dhjetor 2021  

Shpallet lista përfundimtare sipas pikëve për secilin kandidat për punonjësit e shërbimi psiko-social të DRAP Durrës.

Publikohet lista me  pikët totale për secilin kandidat të shërbimit psiko-social që kanë aplikuan në DRAP Durrës. Njoftimi i kandidatëve do të bëhet duke nisur nga kandidati me  pikët më të larta dhe duke vijuar në rend zbritës deri në plotësimin e vendeve vakante....

Shpallet lista sipas pikeve të fituara nga secili kandidat për punonjës shërbimi psikosocial DRAP Durrës.

Publikohet lista e kandidatëve që kanë kaluar të 3 fazat e konkurrimit për shërbimin psiko-social, sipas secilës rubrikë (dosja, testimi, intervista). Afati i ankimimit për zezultatet e shpallura është nga data 30 Dhjetor 2021 deri me 4 Janar 2022. Ankimimet duhet të...

Në zbatim të Urdhrit 313, datë 20.10.2020 dhe shpalljes 1947/5 date 22.11.2021 ju njoftojmë se:

Për kandidatët e kualifikuar në fazën tjetër të konkurimit (sipas listës bashkëlidhur), intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 28 Dhjetor 2021 ora 10:00 grupi 1 (sipas listës në shpallje nga numri rendor 1 deri 20) dhe 29 Dhjetor 2021  ora...

ÇELËSI I PËRGJIGJEVE TË TESTEVE TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

ÇELËSI I PËRGJIGJEVE TË TESTEVE TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË ZHVILLUAR NË DATËN 14.12.2021 (SHIKO ÇELËSIN)

Publikimi i listes paraprake pas vleresimit te testimit me shkrim.

Në zbatim të Urdhrit 313, datë 20.10.2021 dhe shpalljes të bërë nga DRAP Durrës me nr.1947/5 datë 22.11.2021, publikohet  lista paraprake e kandidatëve të KUALIFIKUAR pas vlerësimit të testimit me shkrim. (shiko listen)  Kandidatët dërgojnë me e-mail ankesat në...

NJOFTIM:TESTIMI ME SHKRIM PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE TË PROFESIONIT DHE TË NJOHURIVE MBI LEGJISLACIONIN QË LIDHET ME USHTRIMIN E PROFESIONIT, PËR KANDIDATËT QË KANË KALUAR VLERËSIMIN ME DOSJE TË SHPS, DO TË ZHVILLOHET DITËN E MARTË ME DATË 14.12.2021 ORA 10:00 PRANË SHKOLLËS ARTISTIKE “ JAN KUKUZELI” DURRËS

Njoftim: Në zbatim të Urdhrit 313, datë 20.10.2021 dhe shpalljes 1947/5 date 22.11.2021 ju njoftojmë se: TESTIMI ME SHKRIM PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE TË PROFESIONIT DHE TË NJOHURIVE MBI LEGJISLACIONIN QË LIDHET ME USHTRIMIN E PROFESIONIT, PËR KANDIDATËT QË KANË KALUAR...

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit të dosjeve për kandidatët e shërbimit psiko-social

Rezultatet përfundimtare të vlerësimit të dosjeve për kandidatët e shërbimit psiko-social “DRAP DURRës do të njoftoje çdo kandidat të listës përfundimtare me datë 13.12.2021, brenda orarit zyrtar,  për datën, vendin, mjedisin dhe oren e zhvillimit të testimit me...

Na ndiqni në rrjetet sociale

Njoftim per vend vakant , punonjës social

Drejtoria  Rajonale e Arsimit  Parauniversitar Durrës, është njoftuar me Shkresën Nr. 21 Prot, datë 12.01.2022, të Zyrës Vendore Kamëz për krijimin e nje vendi vakant për punonjës Social në ...

Njoftim per vend provizor zevendesues (leje lindje) Psikolog

 Njoftim per vend provizor zevendesues (leje lindje) Psikolog

Njoftim per vend vakant , punonjës social

Drejtoria  Rajonale e Arsimit  Parauniversitar Durrës, është njoftuar me Shkresën Nr. 21 Prot, datë 12.01.2022, të Zyrës Vendore Kamëz për krijimin e nje vendi vakant për punonjës Social në  Shkollën 9- vjecare “ Hillary Clinton “ Kamëz.  

Publikohet trasparenca per DRAP Durres muaji Dhjetor 2021

Publikohet trasparenca per DRAP Durres muaji Dhjetor 2021  

Transparenca e muajt Nentor 2021 per 12 ZVAP ne juridiksion te DARP Durres

Transparenca e muajt Nentor 2021 per 12 ZVAP ne juridiksion te DARP Durres

TABELA E INFORMACIONIT PER VENEDET E LIRA DATE 30.09.2021

BASHKELIDHUR DO TE GJENI TABELEN E INFORMACIONIT PER VENEDET E LIRA DATE 30.09.2021 (shiko listen)
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!