Lista e vendeve vakant/provizor shtator 2020 e azhornuar

Lista e vendeve vakant/provizor shtator 2020 e azhornuar (shiko listen)
Read More

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESISË VITI 2020-2021

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESISË VITI 2020-2021 Drejtoria Rajonale e Arsimit…
Read More

Lista e vendeve vakant/provizor shtator 2020

Lista e vendeve vakant/provizor shtator 2020 (shiko listen)
Read More

Vendim për shpallje fituesi dhe pezullim shpallje fituesi për Drejtor IA

Vendim për shpallje fituesi dhe pezullim shpallje fituesi për Drejtor IA. vendimi 64 shpallje fituesi vendimi 68 shpallje fituesi vendimi…
Read More

Rezultatet perfundimtare te portalit ” Mesues per Shqiperine” 2020.

Rezultatet perfundimtare te portalit ” Mesues per Shqiperine” 2020. (Shiko listen kualifikime) (shiko listen skualifikime)
Read More

Ndryshim te tabeles se vendeve vakante

Ne tabelen e vendeve vakante te ZVAP Bulqize jane bere ndryshime si me poshte: (Shiko listen)  
Read More

Sqarim mbi konvertimin e pikeve te testimit te informatizuar te portalit “Mesues per Shqiperine” 2020

Mbështetur në Udhëzimin Nr.15, datë 06.06.2019, për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin Nr.12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit…
Read More

Rezultatet paraprake të portalit ” Mësues për Shqipërinë” 2020.

Rezultatet paraprake të portalit ” Mësues për Shqipërinë” 2020. Ditët e ankimimit për rezultatin do të jenë nga data 2…
Read More

Vendim anullimi dhe shfuqizimi për vend të lirë pune i dt.19.08.2020

Vendim anullimi dhe shfuqizimi për vend të lirë pune për Drejtor IA shpallja-2, dt.19.08.2020 (shiko vendimin)
Read More

Udhëzimi nr. 21, datë 13.08.2020 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinis,Për përcaktimin e procedurave për administrimin e teksteve shkollore në përdorim falas në arsimin parauniversitar

Bashkëlidhur për njohje dhe zbatim udhëzimi nr. 21, datë 13.08.2020 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për përcaktimin e…
Read More

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DURRËS

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA