Njoftim Për të gjithë kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2022

Për të gjithë kandidatët e portalit "Mësues për Shqipërinë" 2022 të cilët do të ngarkojnë dokumentat online në sistemin RASH dhe do të sjellin dosjen me postë në DRAP ju informojmë se në zbatim të shkresës Nr.3542 Prot, datë 18.05.2022, ardhur nga Ministria e Arsimit...

NJOFTIM MBI AFATET E PRANIMIT TE DOKUMENTACIONIT PER KANDIDATET E PORTALIT “MESUES PER SHQIPERINE”2022

NJOFTIM MBI AFATET E PRANIMIT TE DOKUMENTACIONIT PER KANDIDATET E PORTALIT "MESUES PER SHQIPERINE"2022

SHPALLJE_3 E VENDEVE TE LIRA PER PSIKOLOG/PUNONJES SOCIAL

SHPALLJE_3 E VENDEVE TE LIRA PER PSIKOLOG/PUNONJES SOCIAL NE NJSHC TE INSTITUCIONEVE PUBLIKE TE ARSIMIT PARAUNIVERSIT AR (IPAP).

Procedurat e konkurrimit të mësueseve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022

Publikojmë bashkëlidhur  shkresën me Nr.1567/1 prot., të MAS. për një ndryshim në afatet e aplikimit në portalin "Mësues pêr Shqipërinë" dhe shkresën me nr.697/1, për procedurat e konkurrimit të mësueseve në portalin "Mësues për Shqipërinë" ' 2022 ...

Njoftimin për ofrimin e programeve të studimit në shkollën Mae Boyer.

Njoftimin për ofrimin e programeve të studimit në shkollën Mae Boyer.

Mbi shërbimet online nga QSHA që ofrohen në platformën e-Albania: 

Mbi shërbimet online nga QSHA që ofrohen në platformën e-Albania:  “Vërtetim i notave të provimeve të MSH” dhe “Vërtetim i rezultatit të provimit të shtetit” Informacion i dërguar nga QSHA me shkresën 1329/1, datë 18.03.2022. (shiko sherbimet)

Shpallje e vendeve te lira per Psikolog/Punonjes Social ne NJSHC te institucioneve publike te arsimit parauniversitar (IPAP),

Shpallje e vendeve te lira per Psikolog/Punonjes Social ne NJSHC te institucioneve publike te arsimit parauniversitar (IPAP),

Publikohet fituesi i konkursit per drejtor shkolla”Ramazan Kabashi”

Publikohet fituesi i konkursit per drejtor shkolla”Ramazan Kabashi”

Njoftim për vend pune provizor, ZVAP Vorë

Njoftim për vend pune provizor, ZVAP Vorë 

SHPALLJE 2 E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP)

SHPALLJE 2 E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT  PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP)

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Durrës
Bulqizë

Lagjja ”Minatori” Bulqizë

 Dibër

Bulevardi “Elez Isufi, Peshkopi

 Durrës

Rruga “Mujo Ulqinaku”, Lagja 12, Durres

 Kamëz

Bulevardi “Blu”, Rruga “Bruksel”   Nr.1

http://dartiraneqark.edu.al/index.php/za-kamez

 Kavajë

Lagja nr.3, Rruga Jurgen Trade,Kavaje

http://www.dartiraneqark.edu.al

Klos

Rr. Jaho Hoxha, Lagjja Nr.1, Klos

https://zvapklos.edu.al/

 Krujë

Lagjia”Qendër”

http://zvapkruje.arsprints.com

 

Mat

Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Burrel

                  https://zvapmat.edu.al/

 Rrogozhinë

Lagjja nr.1 Rrogozhinë.

Shijak

Lagjia “Kodër”, Shijak.

 Tiranë

Rruga “Jeronim De Rada”

http://zvatirane.edu.al

 Vorë

Rruga “Mema” Vore.

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Njoftim Për të gjithë kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2022

Për të gjithë kandidatët e portalit "Mësues për Shqipërinë" 2022 të cilët do të ngarkojnë dokumentat online në sistemin RASH dhe do të sjellin dosjen me postë në DRAP ju informojmë se në zbatim të shkresës Nr.3542 Prot, datë 18.05.2022, ardhur nga Ministria e Arsimit...

NJOFTIM MBI AFATET E PRANIMIT TE DOKUMENTACIONIT PER KANDIDATET E PORTALIT “MESUES PER SHQIPERINE”2022

NJOFTIM MBI AFATET E PRANIMIT TE DOKUMENTACIONIT PER KANDIDATET E PORTALIT "MESUES PER SHQIPERINE"2022

SHPALLJE_3 E VENDEVE TE LIRA PER PSIKOLOG/PUNONJES SOCIAL

SHPALLJE_3 E VENDEVE TE LIRA PER PSIKOLOG/PUNONJES SOCIAL NE NJSHC TE INSTITUCIONEVE PUBLIKE TE ARSIMIT PARAUNIVERSIT AR (IPAP).

Procedurat e konkurrimit të mësueseve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022

Publikojmë bashkëlidhur  shkresën me Nr.1567/1 prot., të MAS. për një ndryshim në afatet e aplikimit në portalin "Mësues pêr Shqipërinë" dhe shkresën me nr.697/1, për procedurat e konkurrimit të mësueseve në portalin "Mësues për Shqipërinë" ' 2022 ...

Njoftimin për ofrimin e programeve të studimit në shkollën Mae Boyer.

Njoftimin për ofrimin e programeve të studimit në shkollën Mae Boyer.

Mbi shërbimet online nga QSHA që ofrohen në platformën e-Albania: 

Mbi shërbimet online nga QSHA që ofrohen në platformën e-Albania:  “Vërtetim i notave të provimeve të MSH” dhe “Vërtetim i rezultatit të provimit të shtetit” Informacion i dërguar nga QSHA me shkresën 1329/1, datë 18.03.2022. (shiko sherbimet)

Shpallje e vendeve te lira per Psikolog/Punonjes Social ne NJSHC te institucioneve publike te arsimit parauniversitar (IPAP),

Shpallje e vendeve te lira per Psikolog/Punonjes Social ne NJSHC te institucioneve publike te arsimit parauniversitar (IPAP),

Publikohet fituesi i konkursit per drejtor shkolla”Ramazan Kabashi”

Publikohet fituesi i konkursit per drejtor shkolla”Ramazan Kabashi”

Njoftim për vend pune provizor, ZVAP Vorë

Njoftim për vend pune provizor, ZVAP Vorë 

SHPALLJE 2 E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP)

SHPALLJE 2 E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT  PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP)

Na ndiqni në rrjetet sociale

Njoftim Për të gjithë kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2022

Për të gjithë kandidatët e portalit "Mësues për Shqipërinë" 2022 të cilët do të ngarkojnë dokumentat online në sistemin RASH dhe do të sjellin dosjen me postë në DRAP ju informojmë se në zbatim të shkresës Nr.3542 Prot, datë 18.05.2022, ardhur nga Ministria e Arsimit...

NJOFTIM MBI AFATET E PRANIMIT TE DOKUMENTACIONIT PER KANDIDATET E PORTALIT “MESUES PER SHQIPERINE”2022

NJOFTIM MBI AFATET E PRANIMIT TE DOKUMENTACIONIT PER KANDIDATET E PORTALIT "MESUES PER SHQIPERINE"2022

Procedurat e konkurrimit të mësueseve në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022

Publikojmë bashkëlidhur  shkresën me Nr.1567/1 prot., të MAS. për një ndryshim në afatet e aplikimit në portalin "Mësues pêr Shqipërinë" dhe shkresën me nr.697/1, për procedurat e konkurrimit të mësueseve në portalin "Mësues për Shqipërinë" ' 2022 ...

Njoftim për vend pune provizor, ZVAP Vorë

Njoftim për vend pune provizor, ZVAP Vorë 

NJOFTIM PER VENDE PROVIZORE(LEJE LINDJE) PSIKOLOG ZVA KAMEZ

NJOFTIM PER VENDE PROVIZORE(LEJE LINDJE) PSIKOLOG ZVA KAMEZ
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!