Lista vende provizor ZVAP Vorë 02.12.2020

Lista vende vakant  ZVAP Vorë 02.12.2020 (Shiko listen)
Read More

Njoftim per orarin e zhvillimit te intervistave, (data e publikimit 27.11.2020)

Njoftohen te gjithe kandidatet per konkursin per njesine e sherbimit psiko-social te paraqiten per zhvillimin e intervistes ne mjediset e…
Read More

VEND I LIRE PER DREJTOR TE INSTITUCIONIT PUBLIK TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP),DATA E PUBLIKIMIT 26.11.2020

SHPALLJE-4 VEND I LIRE PER DREJTOR TE INSTITUCIONIT PUBLIK TE ARSIMIT  PARAUNIVERSITAR (IPAP),DATA E PUBLIKIMIT 26.11.2020 (shiko shpalljen)
Read More

Lista e kandidatëve fitues për konkursin e shërbimit psiko-social në drap durrës për fazën e intervistës, data e publikimit 25.11.2020

Njoftim-1! Njoftohen të gjithë kandidatët e kualifikuar të cilët nuk kanë paraqitur dokumentin i cili vërteton anëtarësimin pranë Urdhrit të…
Read More

 Vendimi 119 date 23.11.2020 per shfuqizimin e vendimit 107 date 13.11.2020(data e publikimit 23.11.2020)

Vendimi 119 date 23.11.2020 per shfuqizimin e vendimit 107 date 13.11.2020(data e publikimit 23.11.2020) (shiko vendimin)
Read More

Anulim shpallje vend vakant në Shërbimin Psiko-Social, ZVA Klos(data e publikimit 23.11.2020

Anulim shpallje vend vakant në Shërbimin Psiko-Social, ZVA Klos(data e publikimit 23.11.2020 (shiko shpalljen)  
Read More

Lista vende provizor ZVAP Vorë 20.11.2020

Lista vende vakant  ZVAP Vorë 20.11.2020 (Shiko listen)
Read More

Pergjigjet e sakta te testit psikolog&punonjes social zhvilluar me date 20.11.2020

Bashkelidhur do te gjeni pergjigjet e sakta per testin e zhvilluar me date 20.11.2020. (shiko pergjigjen testi psikolog) (shiko pergjigjen…
Read More

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR KONKURSIN E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË DRAP DURRËS PËR FAZËN E TESTIMIT ME SHKRIM. (DATA E PUBLIKIMIT 19.11.2020)

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR KONKURSIN E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË DRAP DURRËS PËR FAZËN E TESTIMIT ME SHKRIM. (shiko listen)…
Read More

NJOFTIM I RËNDËSISHËM PROVIMI ME SHKRIM SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL(DATA E PUBLIKIMIT_19_11_2020)

NJOFTIM I RËNDËSISHËM Në zbatim të urdhërit Urdhrit të MASR nr. 313, datë 20.10.2020 “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit…
Read More

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DURRËS

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA