BASHKELIDHUR DO TE GJENI TABELEN E INFORMACIONIT PER VENEDET E LIRA DATE 30.09.2021

(shiko listen)