Publikohet lista e kandidatëve që kanë kaluar të 3 fazat e konkurrimit për shërbimin psiko-social, sipas secilës rubrikë (dosja, testimi, intervista). Afati i ankimimit për zezultatet e shpallura është nga data 30 Dhjetor 2021 deri me 4 Janar 2022. Ankimimet duhet të dërgohen në e-mailin zytar të DRAP Durrës DRAPDurres@arsimi.gov.al 

(shiko listen)