Njoftimin për bursat e Azerbajxhanit

Njoftimin për bursat e Azerbajxhanit. Detajet e programeve të studimit gjenden në link-un si më poshtë: (https://arsimi.gov.al/bursa-dhe-programe-studimi/)  Bursa dhe programe studimi – Ministria e Arsimit dhe Sportit arsimi.gov.al Ministria e Arsimit dhe...