petritndregjoni

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESISË VITI 2020-2021

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESISË VITI 2020-2021 Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës, mbëshetur në shkresën Nr. 4814, datë 11.09.2020 të Sekretarit të Përgjithshëm të MASR, njofton të gjithë studentët dhe kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare në fushën e edukimit (mësuesisë) të aplikojnë për regjistrimin …

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESISË VITI 2020-2021 Read More »

Sqarim mbi konvertimin e pikeve te testimit te informatizuar te portalit “Mesues per Shqiperine” 2020

Mbështetur në Udhëzimin Nr.15, datë 06.06.2019, për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin Nr.12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniverstar”, Faza e dytë: Vlerësimi nga testimi i informatizuar (në masën 80 pikë) Teza e testimit të informatizuar përmban 50 pyetje, përgjigjet …

Sqarim mbi konvertimin e pikeve te testimit te informatizuar te portalit “Mesues per Shqiperine” 2020 Read More »