Shpallje fitues per pozicionin e drejtorit ne IPAP, data e publikimit 15.0.2021

Shpallje fitues per pozicionin e drejtorit ne IPAP ,(vendim nr.3 dt,14.01.2021) 

(shiko shpalljen)