NJOFTIM PËR PUNËSIM SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL data e publikimit 05.01.2021

NJOFTIM PËR PUNËSIM NGA   DRAP DURRËS TË APLIKANTËVE PËR PUNONJËS TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL TË ZHVILLUARA NGA DRAP DURRËS

(shiko njoftimin)