Njoftim per orarin e zhvillimit te intervistave, (data e publikimit 27.11.2020)

Njoftohen te gjithe kandidatet per konkursin per njesine e sherbimit psiko-social te paraqiten per zhvillimin e intervistes ne mjediset e Universitetit Aleksander Moisiu ( godina currila) sipas ores dhe dates bashkelidhur.​

(shiko njoftimin)