VEND I LIRE PER DREJTOR TE INSTITUCIONIT PUBLIK TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP),DATA E PUBLIKIMIT 26.11.2020

SHPALLJE-4

VEND I LIRE PER DREJTOR TE INSTITUCIONIT PUBLIK TE ARSIMIT  PARAUNIVERSITAR (IPAP),DATA E PUBLIKIMIT 26.11.2020

(shiko shpalljen)