LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR KONKURSIN E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË DRAP DURRËS PËR FAZËN E TESTIMIT ME SHKRIM. (DATA E PUBLIKIMIT 19.11.2020)

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR KONKURSIN E SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË DRAP DURRËS PËR FAZËN E TESTIMIT ME SHKRIM.

(shiko listen)

Në vëmendjen tuaj,

Për aplikantët që nuk janë pjesë e Urdhrit të Psikologut, do njoftohen që pas konkursit nëse do të shpallen fitues do u lidhet kontratë deri në fund të vitit dhe nëse gjatë vitit depozitojnë anëtarësimin në Urdhrin e Psikologut kontrata kthehet definitive.

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës