Njoftim per shtyrje afati te vleresimit te dosjeve per sherbimin psiko-social deri ne date 16.11.2020.(data e publikimit 13.11.2020)

DRAP Durres njofton te gjithe kandidatet qe kane paraqitur dosjet per konkurim per pozicionet  e lira ne sherbimin psiko-social se per shkak te volumit te madh te dosjeve  dhe per te siguruar nje proces te drejte,  transparent dhe me profesionalizem, ne dakordesi me DPAP u vendos shtyrja e afatit te vleresimit te dosjeve deri ne date 16.11.2020.