Urdher per miratimin e kalendarit per MSH 2021 dhe per miratimin e formulareve me udhezuesit perkates dhe grafikut te aplikimeve date,09.11.2020

– Urdhrin per miratimin e kalendarit per MSH dhe MSH PROFESIONALE 2021;

(shiko urdherin)

– Urdhrin per miratimin e formulareve A1/A1Z dhe udhezuesve perkates.

(shiko urdherin)

Ne baze te urdhrit: Maturanti/kandidati bën aplikimin online, fillimisht në Portalin Qeveritar e-albania në periudhën 16 nëntor – 10 dhjetor 2020, dhe më pas, në portalin “Matura Shtetërore 2021”, në periudhën 17 nëntor – 10 dhjetor 2020.