SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PËR DREJTUES NË IPAP DHE SHPALLJE FITUESI PË DREJTUES NË IPAP,Dt 07.10.2020

SHPALLJE-3  E  VENDIT  TË  LIRE  PËR  DREJTOR  TË  INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP), Dt.07.10.2020

(shiko listën)

 

VENDIM Nr.90 Dt 06.10.2020 PËR SHPALLJE FITUESI PËR POZICIONIN E DREJTORIT NË IPAP

(shiko listën)