NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESISË VITI 2020-2021

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESISË VITI 2020-2021

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës, mbëshetur në shkresën Nr. 4814, datë 11.09.2020 të Sekretarit të Përgjithshëm të MASR, njofton të gjithë studentët dhe kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare në fushën e edukimit (mësuesisë) të aplikojnë për regjistrimin në praktikën profesionale për vitin shkollor 2020-2021.

(shiko njoftimin)