Vendim anullimi dhe shfuqizimi për vend të lirë pune i dt.19.08.2020

Vendim anullimi dhe shfuqizimi për vend të lirë pune për Drejtor IA shpallja-2, dt.19.08.2020

(shiko vendimin)