Kualifikimi i mesuesve viti shkollor 2019-2020

Njoftim per provimin per kategorine e kualifikimit te mesuesve

(shkarko pdf)

Urdher i perbashket per miratimin e kalendarit per zhvillimin e provimit te kualifikimit të mesuesve

(shkarko pdf)