URDHËR NR.114 DATË 18.05.2020

MIRATIMI I RREGULLORES SË POSAÇME PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MSH-2020 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, PËR SHKAK TË GJENDJES  SË FATKEQËSISË NATYRORE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA COVID-19

(shiko urdherin)