Takim në Prefekturën e Qarkut Durrës me drejtues të DRAP dhe ZVA Durrës,Krujë dhe Shijak.

Takim në Prefekturën e Qarkut Durrës me drejtues të DRAP dhe ZVA Durrës,Krujë dhe Shijak.Gadishmëria e institucioneve dhe masat paraprake të marra për fillimin e procesit mësimor ne klasën e XII. “Të sigurtë në shkollë”