Udhëzim nr.253 për mbrojtjen e fëmijëve gjatë periudhës së fatkeqësise natyrore për arsye të epidemisë së shkaktuar nga covid-19″

Udhëzim nr.253  “për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, gjatë periudhës së fatkeqësise natyrore për arsye të epidemisë së shkaktuar nga covid-19”

(shiko udhëzim)