REZULTATET PËFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PAS ANKIMIMIT TË APLIKANTËVE PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020,DRAP DURRËS

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE PAS ANKIMIMIT TË APLIKANTËVE PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020(LISTA TOTALE DRAP DURRËS)

(SHIKO LISTËN)