Njoftim ankimi për listat e portalit ”Mësues për shqipërine”-2020

Pas publikimit të listave paraprake te kantidatëve fitues të portalit”Mësues për shqipërine”, keni të drejtë të ankimoni vendimin e komisionit brenda 3 ditë pune, ankesat do të dërgohen në DRAP Durrës në adresën:Lagja nr.3. pranë shkolles”Jan Kukuzeli”,Durrës.

(shiko njoftimin)